Зъбни Протези

      Зъбните протези се разделят на две големи групи :

         а). Неподвижни,фиксирани зъбни протези - това са зъбните мостове.

         б). Подвижни протези - в тази група влизат целите протези и частичните протези с различни видове задръжни елементи.

      Лечение с подвижни протези се провежда при големи дефекти на зъбните редици - тогава когато възстановяването с мост или импланти е невъзможно. Подвижните протези от своя страна се делят на цели (тотални)  и частични. При целите протези дъвкателното налягане се предава по нефизиологиченпът - лигавица - кост. При частичните протези дъбкателното налягане може дда се предава :

   а.) нефизиологично - натискът се поема от лигавица и подлежащата кост.                           

   б.) смесено - натискът се поема от една страна от зъбодържащия апарат на носещите зъби, а от друга от лигавицата и подлежащата кост на протезното поле

   в.) физиологично - налягането се поема от зъбодържащия апарат на натоварените зъби

         При частичните протези имаме различни задръжни елементи :  лети куки, телени куки, куки направени от материала , от който са изработени протезите. При протезите с куки, често се наблюдава лека подвижност в устата. Проблем е и естетиката. В кабинета се изработват и протези със сложни задръжни елементи - стави , траверси , телескопи, магнити. Тези протези се наричат фрез-протези. Могат да бъдат едностранни или двустранни. Харектеризират се с отлична естетика, много добра стабилност и предават дъвкателното налягане предимно по физиологичен, естествен път.

          При пациенти, които са алергични към оцветителите или мономера на стандартната пластмаса, се изработват протези от велпласт ( велпластови протези, силиконови протези ).

           Винаги съм държала пациентите да са наясно,че при изработването на нова протеза, винаги съществува период на адаптация. За хората , които никога не са носили подвижни протези той е по-дълъг ( минимум 40 дни ). През този месец и половина , пациентът изработва нови двигателни рефлекси. Препоръчвам да се чете книга на глас за да се изчисти речта.

           Новите протези са като новите обувки - в началото винаги има дискомфортен и травмиращ момент. Налагат се 2-3 посещения на кабинета, за да се ажустират протезите към протезното поле.

            Протезите се мият ежедневно с четка и сапун по всичките им повърхности . Задължително е и поддържането на чистотата им чрез прилагане на таблетки за дезинфекция всяка вечер, което гарантира непозволяването на развитието на болестни микроорганизми по повърхностите им и понататъчното предаване върху устната лигавица.

           В дентален кабинет РЕМЕДИЯ-ДЕНТ изработваме зъбни протези по НЗОК. Пациентите, които могат да използват изработката на протези по здравна каса трябва да са с изцяло обеззабена горна или долна челюсти или и ДВЕТЕ и да са на възраст от 65 години до 69 години включително.
ЕТИКЕТИ
Цели Зъбни Протези, Частични Зъбни Протези, Зъбни Протези Цени, Термосенс Меки Протези, Меки Протези Цени, Магнитни Протези, велпластови протези, силиконови протези, фрез-протези, протези с телескопи, моделноляти протези, протези с куки, протези с магнити, протези със стави, протези цени, протези цени софия гео милев, протези цени софия изток, меки протези цени София, зъбни протези за пенсионери, зъбни протези по здравна каса, зъбни протези по НЗОК
Подкрепяме живота със Зъбни Протези!
Идеята , че се нуждете от зъбни протези, може да бъде шокираща донякъде. Но не се притеснявайте - милиони хора, точо като вас, живеят живота си пълноценно, като в същотго време носят цели или частични зъбни протези. Партньорската програ на зъболекарски кабинет РЕМЕДИ...
Какви са Предимствата на Магнитните Зъбни Протези?
      Магнитните зъбни протези са вид цели протези, които се изработват върху частично обеззъбена челюст. Най-подходящи са случаите, при които имаме налични един, два ,три  или четри останали в челюстта зъби. Наличните зъби се умртвяват ...