Кога използваме ЕОД (електоодонтодиагностика) в денталната практика?

     ЕОД (електроодонтодиагностика) в стоматологичната практика се използва при следнте заболявания на зъбите.:

     1. Заболявания на твърдите зъбни тъкани .

     а). Зъбен кариес  -  При повърхностен кариес електровъзбудимостта е в норма. При среден и дълбок кариес тя може да бъде без промени или да се понижи. При хроничен кариозен процес се образува защитен дентин настъпват промени в зъбната пулпа и електровъзбудимостта й намалява.

     б). Абразия (изтриване на зъбите)  -  При патологична (болестна) абразия в началото възбудимостта е увеличена защото имаме открит дентин  - резултат от изтриването на зъбният емайл. В пулпата (зъбният нерв) все още не са настъпили изменения. По-късно поради дегенерация на нерва , възбудимостта намалява.

     2. Заболявания на пулпата. - Когато имаме възпален и болезнен нерв - усещането при изследването е много лека болка , а възбудимостта е намалена (30-60мА) .Ако намалението на чувствителността е над тези стойности мислим за некроза (самоумъртвяване) на коронковата пулпа.  При поставянето на диагнозата трябва да отчетем възрастта на пациента (при възрастни пациенти чувствителността е намалена - тук откриваме много защитен дентин и възрастова атрофия, при деца възбудимостта на пулпата е намалена поради незавършеното кореново развитие ), наличието на дентикли (калцифиати в пулпата), дегенерация и атрофия на пулпата.

      3. Периодонтити и зъбни кисти - тук пулпата е некротизирала и стойностите на ЕОД са над 100мА При изследване пациентът има усещане за тласък и вибрация. При зъбни кисти и съседните зъби могат да покажат намаллена възбудимост на пулпата. След премахване на кистата съседните зъби възстановяват нормалните си стойности.

     4. Пародонтит и парадонтоза  -  В наяалните стадиина заболяването възбудимостта е леко повишена. С развитието на заболяването в пулпата настъпват дистрофични промени и възбудимосттта й намалява.

     5. Травми на зъбите ичелюстите  -  След остра травма на зъбите електровъзбудимостта им може да бъде силно намалена (над 100мА) поради притискане от кръвонасядания.Периодично в продължение на месец се следи реакцията на пулпата. След това се взима решение необходимо ли е да се проведе кореново лечение или не.

     При фрактура на челюстите се изследват зъбите съседни на фрактурната линия. Ако до месец не покажат нормални стойности  се провежда кореново лечение

     6. Увреждания на зъбите след оперативни интервенциив близост до тях.
ЕТИКЕТИ
заболявания на зъбите, периодонтити, зъбни кисти, кореново лечение, дентикли, защитен дентин, абразия, изтриване на зъбите, зъбен емайл, зъбен нерв, зъбна пулпа, зъбен кариес, пародонтит, пародонтоза

всички статии