Лечение на пародонтит.

     Терапията на пародонтита продължава няколко седмици. А и след приключване на лечението, пациентът трябва да е наясно, че до края на живота му  съществува повишен рискза повторно настъпване на възпаление на венците. Затова ще се провеждат редовни контролни прегледи, при които всеки път ще се премахва плаката, която е трудно достъпна, когато човек сам се грижи за хигиената на зъбите си.

          А. Начално лечение ( хигиенна фаза )

     Целта на това първо лечение е възпалението на ръба на венеца да отзвучи, за да бъде по-ефективна последващата същинска пародонтална терапия, провеждана от стоматолога.

     Затова в рамките на едно професионално почистване на зъбите, старателно се отстраняват всички твъри  и меки наслагвания, които видимо се намират върху ръба на венеца. За да можете вкъщи ефективно да се подготвите за съшинското пародонтално лечение, което ще се  проведе 14 дни по-късно, ще бъдете обучени в специални техники за почистване на зъбите. През този период ще трябва да извършвате и дизенфекциращи изплаквания на устата.

          Б. Същинска терапия на пародонтит

     Съществена съставна част от лечението на пародонтит е механичното отстраняване на плаката от венечните джобове. В това отношение целта е от засегнатите джобове да се премахне възможно най-много бактериална плака , зъбен камък, болестно променени тъкани (гранулации) и токсини.  Това  се прави, за да се създадат оптимални предпоставки за добро лечение. Това лечение се извършва с пародонтални кюрети  -  закрит пародонтален кюретаж.

     Възможно е да има особено дълбоки джобове или трудни анатомични положения, което да затруднява пълното почистване. Тогава може да се наложи да се извърши почистване на засегнатите повърхности на зъбния корен под директна видимост. Провежда се открит хирургичен пародонтален кюретаж. Сега е последният момент да се извадят и силно увредените зъби, за да се намали рискът от повторно заразяване от бактериалните източници. С механичната терапия се се разрушава биофилмовата плака върху повърхността на корените и във венечните джобове, така че болестотворните мокроорганизми, оставащи в джоба и във венечнта тъкан, сега могат да бъдат ефективно умъртвени от съпътстващата антибиотична терапия. Към настоящтия момент са налице и резултатите от лабораторното изследване, така че лечението с антибиотици може да е целенасочено.

     След премахването на зъбния камък и плака, може да се проведе и лазерен кюретаж на джобовете. Лазерната обработка се изършва седмица след почистването.

          В. Контрол на терапията

      След около 3 до 8 седмици период на лечение се провежда повторен преглед при зъболекаря. На него се прави контролна проверка на успеха на пародонталната терапия, препоръчва се второ лабораторно тестване  за бактерии. Често стъпките на терапията, извършена дотук са достатъчни. В случай, че въпреки това продължава да има дълбоки джобове, може да се наложи допълнителна терапия за конкретния случай и пародонтално-хирургична намеса.
ЕТИКЕТИ
стоматолог, пародонтално лечение, пародонтална терапия, венечни джобове, зъбна плака, зъбен камък, закрит пародонтален кюретаж, открит хирургичен пародонтален кюретаж, лазерен кюретаж на венечни джобове

всички статии