Бруксизъм и бруксомания - причини, клиника, лечение.

Какво представляват бруксизмът и бруксоманията?

Бруксизмът е парафункция в лицево-челюстната област. При бруксизм болният несъзнателно, силно притиска двете зъбни редици една към друга и извършва малки плъзгащи движения движения встрани , напред - назад и вертикално. Това плъзгане на челюстите при бруксизма води до триене на дъвкателните повърхности, при което се издава звук  -  скърцане със зъби.

Бруксоманията е парафункция, която се характеризира със силно стискане на зъбните редици в статично положение, без да има скърцане със зъби.

Какви са проблемите, които водят към бруксизъм и бруксомания?

Причините за появата на бруксизма и бруксоманията могат да будат разделени на външни (локални)  и вътрешни.  

Като външни причини  за развитието на бруксизъм и бруксомания най-често се приемат високите или незагладени пломби. Друга съществена причина която може да предизвика бруксизъм или бруксомания е повишена захапка от неточни протезни конструкции (зъбни коронки, зъбни мостове, зъбни протези). Ортодонтските аномалии също са провокиращ фактор за появата на бруксизъм или бруксомания. Нелекувани кариеси, пулпити и грануломи с болката, която причиняват също могат да бъдат провокатор на бруксизъм и бруксомания.

Вътрешните причини за бруксизъм и бруксомания са страх, умствено и физическо напрежение, стрес. Бруксизъм или бруксомания се пораждат и от телесни болки и дразнения, съпътстващи общи заболявания на организма.  

Какви патологични (болестни) промени наблюдаваме в тъканите при бруксизъм и бруксомания?

При бруксизма и бруксоманията поради силното притискане на зъбните редици една към друга, се наблюдава лошо хранене на периоданталните тъкани, което води до увреждането им. С напредване на процеса, породен от бруксизма и бруксоманията се получават резорбтивни процеси (стопяване) в алвеоарната кост, водещи до появата на патологична (болестна) подвижност на зъбите. Заболяването напредва по-бързо когато е съчетано с дефекти на зъбните редици, при което зъбите бързо се наклоняват и прорастват към зъбният дефект и се получавт условия за травматична оклузия (захапка), като бруксизма и бруксоманията само благоприятстват процеса. Друг резултат от бруксизма и бруксоманията е развитието на абразия (износване на зъбните повърхности на триещети се зъби), която може да напредне бързо и води до повишена чувствителност на зъбите и болки при хранене. Скърцането със зъби при напреднала абразия може да доведе до самоумъртвяване на зъбите и развитие на гангрена на зъбния нерв. Абразията, която е резултат от бруксизма и бруксоманията, често води до един от вариантите на феномена на Попов-Годон, а именно прорастване на изтритите зъби заедно с подлежащата алвеоларна кост, което от своя страна прави много трудно правилното възстановяване на абразиралите клинични зъбни коронки. Друго последствие от бруксизма и бруксоманията с последвала абразия е намаляване на долната лицева трета, подчертаване на на бръчките межди носа и устата, на бръчката под долната устна, изнасянене на долната челюст напред и придобиване на старчески изглед на лицето. Стискането и скърцането със зъби води до напукване на емайла в шйката на зъбите, последвано от образуване на клиновидни дефекти.

Какви са оплакванията на пациентите при бруксизъм и бруксомания?

В началните стадии болните с брусизъм и бруксомания се оплакват от изтръпване на зъбите и умора на дъвкателните мускули. След продължително скърцане и стискане със зъби, с напредване на процеса се появяват болки при хранене, кървене на венците, болки и умора в долночелюстната става. При оглед се виждат оформените от стискането, абразирани плоскости на зъбите - характерен белег на бруксизма. При бруксоманията липсва абразия на дъвкателните повърхности, но по-силно се проявява уморота и болката в дъвкателните мускули и долночелюстната става. Когато пациентите са с металокерамични, керамирни или цирконий-керамика конструкции в устата и страдат от бруксизъм или бруксомания, опасността да счупят естетичното керамично покритие е голяма и превенцията се състои в изработване на шини за бруксизъм, с които пациентите спят за да се избегне скърцането със зъби.

Какво е лечението при бруксизъм и бруксомания?

Лечението преди всичко трябва да бъде насочено към премахване на причината за появата на бруксизма и бруксоманията. Провежда се саниране на устната кухина - подменят се лоши зъбни пломби и некачествени зъбни мостове и зъбни коронки. Може да се приложи селективно изпиляване на изтанели емайлови ръбове. Лекуват се общи заболявания ,ако има такива. Препоръчва се консултация с невролог. Стоматологичното лечение при бруксизма и бруксоманията включва изработване на шина за бруксизъм и бруксомания от мека пластмаса.

Методи за лечение на бруксизъм и бруксомания

Шини за лечение на бруксизъм и бруксомания

 

 

Какво представляват бруксизмът и бруксоманията?

Какви са проблемите, които водят към бруксизъм и бруксомания?

Какви патологични (болестни) промени наблюдаваме в тъканите при бруксизъм и бруксомания?

Какви са оплакванията на пациентите при бруксизъм и бруксомания?

Какво е лечението при бруксизъм и бруксомания?

 
ЕТИКЕТИ
бруксомания, бруксизъм, стискане със зъби лечение цени, скърцане със зъби лечение, дорър заболекар гео милев изток яворов изгрев младост

всички статии