Счупен зъб - какво е решението на проблема?

Изграждането на счупени или силно разрушени зъби е една от често прилаганите дейности в стоматологичната практика. Счупените или силно разрушени зъби обикновено са умъртвени зъби или за такива, при които се налага умъртвяване поради голямата степен на разрушението. В тези случаи след като сме сигурни, че счупения или силно разрушен зъб е с перфектно кореново лечение, имаме два варианта за възстановяване:

Изграждане на счупения или силно разрушен зъб с фотополимер и коренови щифтове.  

Изграждане на счупения или силно разрушен зъб с пинлей.   

Кога прилагаме различните видове изрраждания при счупените или силно разрушени зъби?               

Щифтово изграждане с фотополимер и коренови щифтове прилагам при счупени или силно разрушени зъби в задната зона на устната кухина - това са  кътниците. Щифтовете се циментират вътреканално, след обработка с калибрирани борери на кореновите канали на счупените или силно разрушени зъби. Те служат като арматура и задържат изграждането от фотополимер на счупените или силно разрушени зъби.       

Изграждане с пинлей прилагам често при еднокореновите, счупени или силно разрушени зъби. Пинлеят е едноотливно метално пънче с коренов щифт. Изработва се в лаборатория и се циментира в предварително обработен коренов канал на счупения или силно разрушен зъб, от който е взет отпечатък.  

Как продължава лечението на счупените или силно разрушени зъби след изграждането им?               

И при двата вида възстановявания на счупени или силно разрушени зъби изброени до тук, лечението завършва с изработването на зъбна коронка. Зъбните коронки възстановяват функцията, естетиката и анатомичната форма на счупените или силно разрушени зъби.               

Когато имаме жив силно разрушиен или счупен зъб, можем до го запазим витален. Използвам съвременни бондови системи, модерни фотополимери с хамелеон ефект (бондинг), парапулпарни щифтове, които се завиват  в дентина на счупения или силно разрушен зъб и служат като ретенция за фотополимерното изграждане.

      

 
ЕТИКЕТИ
счупен зъб, счупен корен, вадене на счупен зъб, вадене на счупен корен, изграждане на счупен зъб, щифтово изграждане, изграждане с щифт и фотополимер, пинлей, бондинг, фотополимерна фасета, естетична фотополимерна пломба, зъболекар, добър зъболекар, стоматология, зъбна корона, коронка на зъб, керамична корона, циркониева корона, металокерамична корона, порцеланова корона, зъбен мост, зъбен имплант, мост на зъб

всички статии