Металокерамични коронки

Приложения на металокерамичните коронки

Металокерамичните коронки се използват масово в ежедневната дентална практика за естетичното възстановяване на силноразрушени и счупени зъби. При изтритите и поразени от кариес зъби за да се възстанови изгубената форма на зъбите също най-често се използват металокерамични коронки. Металокерамичните коронки освен загубена естетика, възстановяват и нормалната функция на поразените зъби. Металокерамичните коронки към момента са сигурен помощник на всеки зъболекар при лечението на понижената височина захапката - резултат от изтриването на зъбите. Повдигането на захапката се осъществява най-често с металокерамични коронки. С металокерамични коронки могат да се затварят диастеми и треми (разстояния между зъбите). С металокерамични коронки може да се коригира цвета на зъбите - в последните два случая от естетична гледна точке подобрия вариант от металокерамичните коронки са порцелановите коронки. Металокерамичните коронки могат да се иползват при нивелиране нивата на зъбите в зъбните редици. Металокерамични коронки се циментират и върху надстройките на имлпантите при лечение на дефектите на зъбната редица. Металокерамичните коронки участват в фиксираната част на моделнолетите фрезпротези.

 

Защо металокерамичните коронки са широко разпространени?

Металокерамичните короки се отличават с много добра естетика. Металокерамичните коронки са здрави. Металокерамичните коронки имат метална основа, върху която се моделира естетична инкрустация от керамика. Това метално кепе при металокерамичните коронки определя тахната здравина. Металокерамичните коронки могат да са споени една за друга при което имаме блок металокерамични коронки. Блок металокерамични коронки се използват в случаите, в които зъбите са по-слаби и относително нестабилни. В този случай прилагаме шиниране и стабилизиране с блок металокерамични коронки. Металокерамичните коронки гарантират възстановчването на естетиката, формата и функцията на увредените зъби. Основен фактор, оределящ масовата към момента употреба на металокерамичните коронки е тяхната приемлива и конкурентна цена. С развитието на модерните технологии най-вероятно в бъдеще металокерамичните коронки ще бъдат заменени от постепено навлизащите в практиката циркониеви коронки пълен контур. Металокерамичните коронки са надежни и дълготрайни. При металокерамичните коронки можете да откриете оптималното съотношение между естетика, функция, качество и цена.

 

Какви са недостатъците на металокерамичните коронки?

Много рядко някои пациенти имат алергия към метала на металокерамичните коронки. Металокерамичните коронки не прпускат светлината за разлика от естествените зъби, което при единични металокерамични коронки във фронта може да се отрази на ощата естетиката на усмивката. Тъй като металокерамичните коронки са двукомпонентни - състоят се от метално кепе и естетично керамично покрите. Връзката между тези два елемента на металокерамичните коронки е химична. В тази химична връзка се крие опасност от счупване на част от керамиката и отделянето и от металното кепе. Но при една качествена зъботехническа работа и при идеално напасване (артикулиране) на металокерамичните коронки към срещулежащите зъби този проблем отпада.

 

Как се изработват металокерамичнте коронки?

Според начина на изпиляване на зъбното пънче металокерамичните коронки биват два вида - металокерамични коронки с прагова препарационна границца и металокеамични коронки с тангенциална препарационна граница. Металокерамичните коронки с прагова препарационна граница са биологично по-поносими, защото венеца не се дразни от стърчащия ръб на тангенциалните металокерамични коронки. При праговите металокерамични коронки ръбът преминава точно в контура на корена на изпиления зъб и праговите металокерамични коронки имат щадящо прилежание спямо венечния ръб. За да е с висока биологична поносимост спрямо венеца изпиляването за металокерамичните коронки трябва да е прецизно. Отпечатъкът за праговите металокерамични коронки трябва да е точен с отчетливи контури на отпечатания зъбен праг. След изпиляването за прагови металокерамични коронки се изработват временни коронки. С временните пластмасови коронки се пази позицията на венеца такова каквото е при взимането на отпечатъка и положението на зъба спрямо съседните и срещулежащите зъби. След като са изработени в зъботехническата лаборатория, металокерамичните коронки се ажустират (нагаждат) към съседните и срежулежащите зъби. Следва циментиране на металокерамичните коронки.

 

Металокерамични коронки цена.

При металокерамичните коронки се наблюдава оптималното съотношение между естетика, функция, форма от една страна и достъпна цена на металокерамичните коронки от друга страна. Цената на металокерамичните коронки е най-ниска в сравнение с цената на циркониевите коронки и порцелановите коронки. Трябва да отбележа, че цената на циркониевите коронки и порцелановите циронки в последните години значително намаля, което определя по-широкото им приложение в денталната практика, особено в случаите когато изискванията за натурална естетика са високи. В заключение, конкурента цена на металокерамичните коронки е един от решаващите фактори  за все още широкото им и основно приложение при протетичното възстановяване на зъбите.

В дентален кабинет РЕМЕДИЯ ДЕНТ цената на една металокерамична коронка е 280 лв. Както споменах по рано технологията на изработка на дълготрайната металокерамична коронка изисква използването на временна пластмасова коронка в междинния етап. Цената на временната пластмасова коронка е 40 лв. Общата цена, която пациента заплаща за пълния комплекс възсатновителни процедури (временна пластмасова коронка и постоянна металокерамична коронка) е 320 лв. Дентален кабинет РЕМЕДИЯ ДЕНТ работи със здравната каса (НЗОК), всички застрахователни фондове, както и на изплащане. При изработването на металокерамични коронки на изплащане пациента подписва нотариално заверен договор с дентален кабинет РЕМЕДИЯ ДЕНТ, в който договор е описана услугата, сумата, за която те предоставена, като размера и датите на погасяване на отделните вноски. Услугата не се оскъпява, а пациентите са максимално улеснени.

 
ЕТИКЕТИ
металокерамика, металокерамични коронки, металокерамични зъбни коронки, металокерамични коронки цена, металокерамични коронки цена София, зъболекар Младост, зъболекар Център, зъболекар Лозенец, зъболекар Полигона, зъболекар Бизнес Парк София, зъболекар Изток, зъболекар Яворов, зъболекар Гео Милев, зъболекар Дианабад

всички статии