Електроодонтодиагностика

      Под електроодонтодиагностика ( ЕОД ) се разбира метод за изследване на зъбната пулпа ( зъбен нерв ) чрез стимулиране на тбърдите зъбни тъкани с малки дози  електрически ток. По реакцията на пулпата към дозирания електрически дразнител се правят изводи за състоянието й. ЕОД е често прилагано изследване в стоматологията защото:

   1. позволявя да се изследва зъбната пулпа без директен достъп до нея

   2. електрическият ток лесно се дозира и стойностите му са в рамките на микроампери

   3. дразненето може да се повтаря многократно без опасност от увреждане на тъканите

     Установено е наличието на  определени точки по зъбните повърхности, в които електрическият ток с най-малка сила предизвиква дразнене в пулпата и ответна реакция. При здрава пулпа усещането е : "боцкане", при възпалена пулпа пациентите реагират на дразнене с по-високи стойности на електрическият дразнител и усещането е за лека болка. Когато пулпата се е самоумъртвила реагира периодонциума ( зъбодържащия апарат на зъба ) при още по-голяма сила на дразнителя и усещането е за тласък и вибрация.

     Чрез ЕОД може да се подпомогне диагностицирането на пулпитите, при избора на лечебен метод,при проследяване развитието на оздравителните процеси след травми и биологично лечение на дълбок кариес, проследява се състоянието на съседните зъби след оперативното отстраняване на зъбна киста или в близост до фрактурната линия, да се провери дълбочината на поставената анестезия и др.

      Резултатите от ЕОД никога не бива да се абсолютизират и да сев използват самостоятелно. Те винаги трябва да се интерпретират заедно с резултатите от другите клинични и параклинични ( рентгенови зъбни снимки ) изследвания. Липсата на ответна реакция при прилагането на електрически дразнител все още не доказателство за некроза (самоумъртвяване ) на пулпата.

      За прецизна ЕОД се използват апарати, при които се отчита големината на дразнещия ток в микроампери. Пасивният електрод се държи от дяснята ръка на пациента. А активния електрод се допира до чувстуителни точки на зъбната коронка, която е почистена от зъбен камък и налепи и е подсушена от слюнка. Ако тя еразрушена , подкопана или с обтурации ( зъбни пломби ),тогава активния електрод може да сепостави в дъното на рарушението след изчистване на кариеса или в друга точка, но това се има предвид при интерпретиране на резултатите.

      Здравите ( интактни ) зъби нормално реагират при стойност ндразнителя 2-6мА за предни ( фронтални ) зъби, 2-10мА за предкътници (премолари ) и до 25мА за кътници (молари).

      Възбудимостта на здравите зъби може да е намалена при :    1. Възрастни пациенти.   2. Детски зъби с незавършило кореново развитие   3. Млечни зъби със започнала резорбция на корена.   4. Дистрофични промени в зъбната пулпа   5. Зъби извън зъбната редица - тук имаме хипофункция.   6. Мъдреци, особенно горни.   7. Зъби подлогени на ортодонтско лечение.   8. Зъби в травматична захапка.
ЕТИКЕТИ
некроза на зъбната пулпа, рентгенови зъбни снимки, възпалена зъбна пулпа, диагностика с електрически ток, зъбна пулпа, фрактурна линия, зъбна киста, зъбна коронка, зъбни пломби, кариес, премолари, предкътници, молари, кътници, незавършено кореново развитие, зъбна пулпа, ортодонтско лечение, мъдреци, травматична захапка
Кога използваме ЕОД (електоодонтодиагностика) в денталната практика?
     ЕОД (електроодонтодиагностика) в стоматологичната практика се използва при следнте заболявания на зъбите.:      1. Заболявания на твърдите зъбни тъкани .      а). Зъбен кариес  -  При п...