Зъбни коронки

Кога се налага изработването на зъбна коронка?

Лечението със зъбни коронки най-често се прилага в случаите, в които имаме силно разрушени от кариес зъби.

Счупените зъби също се възстановяват с зъбни короки.

Зъбните дисплазии ( промени във формата и цвета на зъба) са проблем, който най-често се решава с изработването на зъбни коронки.

При изтрити зъби един от начините да бъде възстановена формата, функцията и естетиката на зъбите са зъбните коронки.

Ако имаме умъртвени или живи зъби с големи пломби задължително изработваме зъбни коронки.

Когато имаме криви зъби и зъби разположени извън зъбната редица, и искаме да върнем красивата, равна усмика без помощта на ортодонт, прилагаме лечение с зъбни коронки.

При всички тези случаи целта е, чрез целите обвивни зъбни коронки да се възстановят загубената  позиция, анатомична форма, нарушените функция и естетика. Зъбните коронки образно казано приличат на шапка тип боме   (когато изпиляването е прагово) и се циментират върху предварително изпиленият с определена форма зъб. За да може зъбната коронка пезпроблемно да се разположи върху изпиленият зъб, той се изпилява с формата на трапец и се нарича зъбно пънче.

Живи или умъртвени да са зъбите под зъбните короки?

Обикновено зъбите върху които се изработват зъбни киронки са умъртвени и силно разрушени. Когато се обличат със зъбни коронки зъби, които са живи, препоръчително е тези живи зъби да се умъртвят. По този начин предотвратяваме евентуалното бъдешо развитие на пулпит при дъбоки кариозни разрушени на живи зъби, които трябва да се възстановят със зъбни коронки. Другия позитив от умъртвяването на живи силно разрушени зъби е, че можем да циментираме коренов щифт и да изградим здраво зъбно пънче за зъбна коронка. В редки случаи зъбите лекувани с зъбни коронки могат да се запазят живи.При възстановяването на изтрити зъби със зъбни коронки много често зъбите са живи и се запазват такива, защото нерва се отдръпнал в дълбочина и се налага само околовръсто изпиляване на зъба. В случаите когато зъбите са прекалено изтрити, се налага те да се умъртвят за да може да се изградят по-високи зъбни пънчета, върху които да се циментират нормални по размер зъбни коронки.

Естетични зъбни коронки

Порцеланова зъбна коронка на преден зъб

Видове зъбни изграждания под зъбните коронки.

Първата стъпка при лечението с зъбни коронки е изграждане на зъба. За умъртвени задни многокоренови зъби (кътници), се използват коренови щифтове (титаниеви, стоманени, фиброглас), които се циментират в предварително калибрирани ходове в кореновите канали и фотополимер с който се изграждат разрушените зъби.  Друг вариант за изграждане на основа за зъбна коронка е възстановяване с пинлей. Пинлеят е лят индивидуален метален щифт, който се циментира в предварително калибриран канал в корена на умъртвения зъб. Прилага се при  предностоящи еднокоренови зъби.

Как се изпилява зъбът за да се изработи зъбна коронка върху него?

След изграждането с щифтове и фотополимер или пилей, следва изпиляване като целта е да се изработи зъбно пънче върху, което да легне зъбната коронка.

Подготовката на зъбното пънче за зъбна коронка може да бъде с праг (прагово изпиляване) и безпрагово (тангенциално) изпиляване.                

а).  Праговото изпиляване за зъбни коронки е биологично по-поносимо, границата на изпиляването е с праг и се вижда ясно. Адаптирането на готовата зъбна коронка е точно да ръба на изпиляването. Съвременните материали за зъбни корони го изискват. Този тип изпиляване се използва при изработката на циркониеви зъбни коронки и циркониеви зъбни мостове, керамични зъбни коронки, металокерамични зъбни коронки и металокерамични зъбни мостове, метални зъбни коронки и мостове.

 

Обработка на зъбно пънче за зъбна коронка

Прагово изпиляване за прагова зъбна коронка   

 

б). Тангенциалното изпиляване се прилага при пародонтозни зъби и зъби с големи пулпни камери. Нямаме ясно видим праг на изпиляване. Венеца често е силно травмиран. Но е по-малко количеството изпилени твърди зъбни тъкани. Върху така изпилени зъби се изработват металокерамични зъбни коронки и мостове, и метални коронки и мостове  

Какви са предимствата и недостатъците на най-често прилаганите видове зъбни корони използвани в съвременната стоматологична практика?

1.  Металокерамични зъбни корони  -  отличават се с добра здравина и добра естетика. Металокерамичните зъбни коронки се прилагат и в задните дъвкателни и в предните участъци на зъбната редица.  При този вид зъбни коронки имаме високо качество и достъпна цена.  Проблемът при тях е металното кепе, което може да придаде лек сивкав отенък на цвета на зъбната коронка и на венечния ръб. Металокерамичните зъбни корони са непропускливи за светлината и това е техен основен недостатък - влияе върху естетиката и може да се наблюдава визия характерна за изкуствен зъб. Фиксирането на тез зъбни коронки е с цименти.

2.  Изцяло керамични зъбни коронки  -  отлична естетика, максимално естествена визия - подходящи са за възстановявания на предни зъби. керамичните зъбни коронки са пропускливи за светлината и това ги прави красиви и живи.  този вид зъбни коронки са здрави и поемат дъвкателното налягане. Могат да се изработвт малки тричленни порцеланови зъбни мостове във фронталният участък. Керамичните зъбни коронки имат разумна цена. В дентална клиника Ремедия Дент изработваме порцеланови зъбни коронки от литиево-дисиликатана керамика - IPS e.max керамика. Фиксирането на зъбните корнки към зъбното пънче е с адхезивно циментиране. От прескерамика се изработват и ендокорони. С едндокорони се възстановяват умъртвени зъби като освен на адхезивното циментиране се разчита и на задръжка от страна на правилно изпилената пулпна камера на умъртвеният зъб. При този вид зъбни коронки (ендокоронки) нямаме вътрекоренови задръжни щифтове. Предимството на зъбни коронки тип "ендокоронки" е щадящото и минимално изпиляване на зъбните тъкани. От порцелан се изработват и онлей, инлей и овърлей наи-често върху живи зъби.

3.  Циркониеви зъбни коронки  -  много добра естетика и здравина. Циркониевите зъбни коронки се прилагат в цялото съзъбие.Циркониевите зъбни коронки биват два вида: а) циркониеви зъбни коронки пълен  (фул) контур - изработени са изцяло от циркониев диоксид и  б) цирконий керамични зъбни коронки - тези зъбни коронки за изработени от циркониево кепе което е покрито с зъбна керамика. Циркиниевите зъбни коронки са пропускливи за светлината и това определя естествената им визия. Циркониевите зъбни коронки са много здрави и са подходящи за изработване на циркониеви зъбни мостове.      

4. Метални зъбни коронки  -  здрави, неестетични. Металните зъбни коронки се прилагат в крайните дъвкателни зони при липса на място.      

След изпиляването на зъбите за зъбни коронки, се взима отпечатък със съвременни отпечатъчни мтериали, по който в лабораторията се отлива гипсов модел и върху него се изработва зъбната коронка.

Красива усмивка след лечение със зъбни коронки

Естетични керамични зъбни коронки

Колко струва една зъбна коронка?

Стоматологът пеценява и предлага на пациента подходящият за ситуацията вид зъбна коронка или мост, като винаги се предлага и алтернативен вариант. Инвестицията е дълготрайна, а качеството е от значение.

Кога се налага изработването на зъбна коронка?

Живи или умъртвени да са зъбите под зъбните коронки?

Видове зъбни изграждания под зъбните коронки.

Как се изпилява зъбът за да се изработи зъбна коронка върху него?

Колко струва една зъбна коронка?
ЕТИКЕТИ
зъбни коронки, зъбни коронки цени, зъбни коронки цени Бизнес Парк София, зъбни коронки Младост София, зъбни коронки The Mall София, зъбни коронки Център София, лечение на силно разрушени зъби с зъбни коронки, лечение на счупени зъби с зъбни коронки, зъбни коренови щифтове, пинлей, зъбно пънче, прагово изпиляване, безпрагово изпиляване, тангенциално изпиляване, металокерамични зъбни коронки, металокерамични зъбни коронки цени София, циркониеви зъбни коронки цени София, видове зъбни коронки, керамични зъбни коронки цена София, прорцеланови зъбни коронки
Металокерамични коронки
Приложения на металокерамичните коронки Металокерамичните коронки се използват масово в ежедневната дентална практика за естетичното възстановяване на силноразрушени и счупени зъби. При изтритите и поразени от кариес зъби за да се възстанови изгубената форма на зъби...
Керамичните зъбни коронки - красота и качество- IPS e.max Press
Керамичните зъбни коронки са гаранция за усмивка с натурална естетика. Красивата усмивка е израз на здраве, щастие и просперитет! За някои хора тя е природна даденост. За други е резултат от осъзнатост, отговорно отношение към личното стоматологично здраве и перфект...
Какви са предимствата на циркониевите коронки?
Красивите зъби придават лъчезарна усмивка. Но какво ще стане, ако те са увредени от коварното време? Или цветът им вече не е привлекателен? Ако са счупени при травма или зъболекарят Ви е казал, че един от вашите зъби не може да се спаси? Тогава на помощ идват съвреме...