Зъбни мостове

Кога се налага изработването на зъбен мост? 

Лечението със зъбен мост се налага тогава , когато в устата има липсващ зъб или зъби . Дефектът на зъбната редица може да бъде възстановен чрез зъбен мост или имплант. Когато нямаме достатъчно височина или дебелина на костта и неможем да постигнем необходимите параметри с остеоинтеграция, не можем да използваме зъбни импланти и възстановяваме дефектите на зъбната редица е зъбни мостове.

Какви са изискванията към зъбните мостове?

Основно изискване при изработванто на зъбни  мостове е дефектът на зъбната редица да е ограничен от налични зъби или импланти върху които след изпиляване, се закрепва зъбния мост. Когато дефекта на зъбната редица назад не е ограничен от зъби или имплант, лечението се завършва с подвижна зъбна протеза. За зъбните мостове е важно да имат предна и задна основа, между които е мостовото тяло. Понякога има и междинни основи. В практиката значително по-рядко се използват зъбни мостове с висящо мостово тяло. Този вид зъбни мостове се използват рядко защото носещите зъби се натоварват повече. Второто важно изискване е зъбният мостът да е конструиран правилно. Това означава ,че трябва да се прецени правилно състоянието на зъбодържащия апарат на мостоносителите на зъбния мост. Да се реши колко зъба ще участват в зъбния мост. Дъвкателната повърхност на зъбния мост се прави по-тясна така че носещите зъби на зъбния мост да не се претоварват и травмират от повишеното вече дъвкателно налягане, което поемат. 

Зъбните мостове трябва да са изработени качествено и точно спрямо зъбите носители и протезното поле. Зъбния мост трябва да лежи точно и да не кантари, за да не се разлепва. Зъбния мост трябва да да лежи спокойно върху носителите без да ги стиска и напряга.

Зъбните мостове трябва да възстановяват правилнозахапката и тя да е равномерна поцялата зъбна редица

Зъбните мостове особено в предната зона трябва да са естетични.

Лечение на дефектите на зъбните редици със зъбни мостове

Зъбни мостове - различни видове

Какво се случва, ако не се изработи зъбен мост?

Когато в зъбната редица имаме изваден зъб, който не е възстановен със зъбен мост, наблюдаваме нарушена функция. Липсата на зъбен мост води до засегната в различна степен  естетика. Без зъбен мост, има опасност от размествене на зъбите ограждащи дефекта и прорастване на срещулежащите зъби. Зъбните мостове имат и шиниращ ефек. Ето защо ако не е изработен зъбен мост, често се наблюдават поражения и на зъбодържащият апарат (пародонт) на групите зъби, които изброих. Поради тези причини, възстановяването на целостта на зъбната редица, било то със зъбен мост или импланти е силно препорачително и има профилактичен момент. Зъбните мостове са начин да се създаде оклузо-артикулационно равновесие в устата и зъбните редици да работят като единна силова система. Зъбните мостове са част от тази система с плътни контактпунктове между зъбните коронки, предавайки налягането в посока напред.

Видове зъбни мостове.

В зъболекарската практика наи-често се изработват металокерамични зъбни мостове. Те са оптимален вариант между здравина, естетика и цена. Металокерамичните зъбни мостове са изградени от метален скелет о естетично керамично покрите върху него. Позитивите на металокерамичните зъбни мостове са доброто съотношение межу здравина и визия. Металокерамичните зъбни мостове са доказали своята надежност във времето и са широко разпространени. Металикерамичните зъбни мостове са много подходящи за задните участъци, където изискванията за красота не са толкова високи. Недостатък на металокерамичните зъбни мостове може да бъде отчупването на естетичното керамично покритие, алергия на някои пациенти към метала на металокерамичните зъбни мостове. Незадоволителна естетика на металикерамичния зъбен мост в предните зони.

Циркониевите зъбни мостове се характеризират с отлична естетика и здравина и са подходящи за възстановявания и в предните и в задните зони на  дъвкателните редици. Циркониевите зъбни мостове могат да бъдат пълен контур - изцяло фрезовани от циркониев диоксид и цирконий керамични зъбни мостове - те имат скелет от циркониев диоксид и естетично покритие от керамика. Циркониевите зъбни мостове пълен контур са красиви, здрави и надежни. Притези циркониеви зъбни мостове няма опасност да се отчупи парченце от естетичното керамично покритие. Изпиляването при циркониевите зъбни мостове пълен контур изпиляването на носещите зъби е по-щадящо. Естетиката при тези циркониеви зъбни мостове се постига от новите прослойни естетични циркониеви материали  и допълнителното индивидуално оцветяване. При цирконий керамичните зъбни мостове естетиката е на много високо ниво. Неприятния момент е ,че теоритично може да се отчупи естетичното керамично покритие.

Керамичните зъбни мостове са малки тричленни констукции , с които се лекуват дефекти в слабо натоварените фронтални участъци. Керамичните зъбни мостове имат отлична естетика. 

Адхезивни зъбни мостове - изработват се от корда, която се фиксира за съседните зъби с фотополимер.. С адхезижните зъбни мостове се възстановяват липсващи единични зъби в предните зони. Със същия тип  корда и фотополимер се шинират предни зъби.

Защо се изработват временни зъбни мостове?

Временните зъбни мостове се изработват за да запазят позицията на зъбите такава каквато е към момента на взимане на отпечатъка. Те на позволяват зъбите да се разместят. Друга функция на временните зъбни мостове е да запазят венеца в да не легне върху праговете на изпилените зъби. Временните зъбни мостове запазват естетиката и функцията.

зъбните мостове са различни видове

Циркониев зъбен мост - пълен контур

Как се изработва зъбен мост?

Изработването на зъбен мост се състои в изпиляване на зъбите,взимане на отпечатък,изработване  на временен мост. Отпечатука се изпраща в лабораторията. Ако зъбния мост е металокерамичен или цирконий-керамичен зъбне мост на следващо посещение се провегда проба на металния или циркониевия скелет. Третото посещение включва артикулационна проба - това е проба на захапкатас новия мост. Последното ппосещение включва залепване на зъбния мост с постоянен цимент.

Как се сваля зъбен мост?

Металокерамичния зъбнен мост се сваля чрез срязване мостокрепителите  (това са носещите коронки върху носещите зъби). Цирконивите и керамичните зъбни мостове се отстраняват чрез срязване на мостовото тяло и изпиляване на циркониевите коронки върху носещите зъби.

Как се формира цена на зъбен мост?

Цената на зъбния мост се определа от общия брой зъби - носещи и възстановени, като се има предвид цената на единична зъбна коронка от съответния материал - металокерамика, цирконий пълен контур, цирконий керамика, прескерамика.

 

Кога се налага изработването на зъбен мост?

Какви са изискванията към зъбните мостове?

Какво се случва, ако не се изработи зъбен мост?

Видове зъбни мостове.

Защо се изработват временни зъбни мостове?

Как се изработва зъбен мост?

Как се сваля зъбен мост?

Как се формира цена на зъбен мост?
ЕТИКЕТИ
липсващ зъб лечение София цена, зъбен мост цена, зъбни импланти, дефект на зъбната редица, зъбна травма, претоварен зъб, прорстване на зъби, зъбодържащ апарат, пародонт, здрави и естетични зъбни мостове цена София, видове зъбни мостове, металокерамични зъбни мостове цени софия, циркониеви зъбни мостове цени софия, зъболекар Бизнес парк София, стоматолог в Младост