Счупен зъб

Счупеният зъб е предизвикателство за всеки добър зъболекар. А добър дентален лекар се става след дългогодишно обучение, непрекъснато повишаване на квалификацията, практика, голямо старание и любов към стоматологията.

Преди 20 години, току що завършила обучението си и в началото на професионалното ми израстване, смятах, че счупените зъби са обречени. Днес, след голям брой спечелени битки, на фона на множество спасени и възстановени счупени зъби, мога да дам различни решения за този често срещан проблем - счупен зъб.

Какви са най-честите причини за счупените зъби?

Причина за счупен зъб е кариесът. При кариеса се наблюдава подкопаване на емайла от кариозния процес. Размекнатия дентин не подържа крехкия емаил. Той се фрактурираи наблюдаваме счупен зъб.

При зъбната абразия (изтриване на зъби) имаме изтанели емайлови ръбове, които под действе на дъвкателното наляганенапукват и водят до счупен зъб.

Друга причина за счупени зъби са бруксизъм (скурцане със зъби) и бруксомания ( стискане със зъби)

Причина за счупен зъб меже да бъде умъртвяването на зъбите и неправилното им възстановяване след кореновто лечение.

Големите зъбни пломби също могат да бъдат причина за счупен зъб - в този случай ако имаме тънки зъбни стени и голямо разрушение на зъба, е прпорачително стените на зъба да се намалят на височина и да се покрият с фотополимер, или да се изработят инлей, онлей или овърлей, за да избегнеме счупването на зъба.

Счупения зъб  може да е резултат от удар при битови или транспортни травми.

При консумацията на много твърди храни резултата може да е счупен зъб.

Фрактурите на счупените зъбите се различават по своята тежест, големина и разположение.

.

Възстановяване на счупен зъб

Изграждане с фотополимер на счупен зъб

Видове фрактури при счупените зъби.

Счупен зъб с фрактура в рамките на емайла на режещия ръб на предните зъби или емайловите връхчета на туберкулите на задните зъби.

Счупен зъб с фрактура в рамките на емайла и дентина - с откриване на зъбния нерв или без откриване на пулпата.

Счупени зъб с хоризонтални, коси  или вертикални фрактури - различни по дълбочина и наклон, пълни и непълни счупвания.

Счупени зъби с фрактури над нивото на венеца или под нивото на венеца.

Счупени зъби с жив нерв и умъртвени счупени зъби.

Има ли болка при счупен зъб?

Когат имаме жив счупен зъб и фрактурата е в рамките на емайла  - няма болка.

При живи счупени зъби с откриване на дентина  имаме предизвикана болка от термични (топло, студено), химични (сладко, кисело, солено) дразнители и допир.

При живи счупени зъби със засягане на зъбния нерв - наблюдава се спонтанна и/или предизвикана силна болка.

При живи счупени зъби с големи кариозни разрушения и засегнат нерв се различава пулпитна силна болка.

Когато имаме умъртвен счупен зъб с хоризонтална фрактура на цялата зъбна коронка над венеца - болка няма, когато счупването е под венеца има болка от засегнатия и наранен венец.

При умъртвени счупени зъби с коса фрактура над венеца - болка няма.

При девитализирани зъби е коси фрактури под нивото на венеца има силна болка предизвикана от движението на отчупеното зъбно парче. Когато това паче от счупения зъб се премахне, болката спира. Този тип счупвания се наблюдават най-често спрямо вътрешните стени на умъртвени задни зъби.

Когато имаме счупен зъб с вертикална фрактура, зъбът е разцепен на две части и има силна болка - спонтанна или предизвикана при стискане.

При  предни счъпени зъби  с хоризонтални или коси дълбоки фрактури на корените, се наблюдава силна болка при отхапване. Като ако счупения зъб е жив и е прекъснат съдовонервния сноп, зъбът се самоумъртвява и се развива гангрена.

При счупени зъби с фрактури в резултат на травма (удар) имаме и съпровождаща болка от засегната алвеоларна кост. Венеца често е оточен и с кръвонасядания.

При счупените зъби освен наличието на силен дискомфорт и болка, доста засегната е естетиката, когато счупения зъб е във фронталната зона. Нарушедна е дъвкателната дейност, когато счупения зъб е в задните дъвкателни участъци. Пациентите със счупени зъби са подтиснати емоционално поради невъзможността им да се усмихват и дъвчат спокойно.

 

 счупени зъби - изграждане на зъбни пънчета

Изграждане на счупени зъби с щифт и фотополимер

Какво е лечението на счупените зъби?

При дефект на счупените зъби в рамките на повърхностния емайлов слой, при кътниците (молари) практикувам заглаждане. При счупени зъби във фронта (резци), поради нуждата от естетика, възстановявам с фотополимерни естетични зъбни пломби.

Когато имаме счупен зъб и счупването е по-голямо и засяга подлежащия дентинов слой разчитам на сигурността, която ми дават съвременните  стоматологични материали и най-вече на модерните бондови (залепващи) системи. При изграждане на счупен зъб в предната зона, често изработвам фотополимерна фасета (бондинг). Така комбинирам здравина на изграждането на счупения зъб и прекрасна естетика - качествените фотополимери имат хамелеон ефект, което ми позволява да постигна преливане на цветовете и хармонично вписране на фотополимерната фасета в цветовата гама на естествената зъбна редица.

При живите счупени зъби с дълбоки фрактури, които нарушават целостта на пулпната камера, се налага отстраняване на зъбния нерв под упойка (напълно безболезнено). Следва обработка на каналите на счупения зъб, запълване с каналопълнежни средства и щифтово изграждане на счупения зъб или изграждане с пинлей (лят метален щифт) и зъбна коронка. 

Най-тежки са фрактурите на умъртвените счупени зъби, защото те са по-крехки. Прилагам различни действия в зависимост от дълбочината и вида на счупванията. А те биват както споменах вече вертикални, хоризонтални и коси.

С най-неблагоприятна прогноза са вертикалните и много дълбоките коси фрактури при счупените зъби. При тях се налага вадене на счупения зъб или  зъбен корен. Дефекта на зъбната редица след изваждането на счупения зъб се възстановява с зъбен мост или зъбен имплант.

 

Модерни методи за лечение на счупен зъб

Изграждане с щифт и фотополимер на зъбни пънчета върху счупени зъби

 

При счупени зъби с коси фрактури под венеца, а много често и под нивото на костния ръб, след обработка на венеца, изграждам счупеня зъб с щифтове и фотополимер или пинлей (лят метален щифт). Следва изпиляване на зъбното пънче с определена най-грубо казано трапецовидна форма с прагова или безпрагова препарационна граница. Върху изпиленото зъбно пънче могат да се изработят керамична коронка, циркониева коронка и металокерамична коронка. А върху изграждане с пинлей може да се циментира само металокерамична корона, защото метала ще прозира под относително светлопропускливите порцеланова корона и циркониева корона. При умъртвените счупени зъби най-голяма сигурност дава възстановяването със зъбна коронка. След като изпиленото зъбно пънче е готово за вземане на отпечатък, изработвам  временна корона, която от една страна запазва съотношенията между изпиленият зъб, съседните на него и срещулежащите зъби, а от друга придържа венеца в правилна позиция. След снемането на отпечатък и изпращането му в зъботехническата лаборатория, назначавам час на пациента за след една седмица. Тогава циментирам с постоянен цимент готовата зъбна коронка.

При живи счупени зъби с големи разрушения, за да бъдат възстановени стабилно, често се налага да се умъртвят, да се изградят и да се завърши процеса с изработването на зъбна коронка.

В заключение искам да споделя, че най-доброто решение на проблема със счупените зъби това са редовните профилактични прегледи. Така счупени зъби или зъби, които има обасност да се счупят, зъби с кариозни разрушения, изтрити зъби, парафункции, се лекуват навреме. Така се пести време, отрицателни изживявания от страна на пациента, много усилия и финансови средста.

 

Какви са най-честите причини за счупените зъби?

Фрактурите на счупените зъби се различават по своята тежест, големина и разположение.

Видове фрактури при счупените зъби.

Има ли болка при счупен зъб?

Какво е лечението на счупените зъби?
ЕТИКЕТИ
лечение на счупени или силно разрушени зъби, счупен зъб, разрушен зъб, зъболекар в софия яворов, умъртвен зъб, щифтово изграждане с фотополимер цена софия, пинлей цена, метално зъбно пънче, зъбен коренов щифт, зъбна коронка на счупен зъб, зъбен парапулпарен щифт, изграждане на зъб, изграждане на зъб цена София, изграждане на преден зъб, щифтово изграждане на зъб, изграждане на зъб върху корен, изграждане на зъб с щифт, изграждане на зъб с щифт цена, изграждане на зъб с фотополимер, изграждане на зъб с фотополимер и щифт цена, изграждане на зъб с корона, изграждане на зъб с корона цена, възстановяване на счупени зъби, възстановяване на разрушени зъби
Изграждане на зъби
Изграждането на зъби в дентален кабинет РЕМЕДИЯ ДЕНТ се разделя на ти основни групи: Изграждане на зъби с фотополимер. Изграждане на зъби с фотополимер и щифтове. Изграждане на зъби с пинлеи. Изграждане на зъби сфотополимер и фиброщифтове. Какво налага изграждан...
Счупен зъб - какво е решението на проблема?
Изграждането на счупени или силно разрушени зъби е една от често прилаганите дейности в стоматологичната практика. Счупените или силно разрушени зъби обикновено са умъртвени зъби или за такива, при които се налага умъртвяване поради голямата степен на разрушението. В...