Импланти

Имплантът е чуждо за организма тяло, което въведено (присадено) в костта се сраства с нея и служи за опора на единични или множество зъбни коронки. Образно казано, имплантът прилича на дюбел. Външната част на импланта е винтово нарязана и се завива в предварително калибриран канал в костта. Вътре в импланта има гнездо, в което се завива надстройката (надлигавично видимо пънче). Съвременните импланти се изработват от титан.

Имплантиренето може да е имедиатно - провежда се непосредствено след изваждането на зъба, или късно - след като раната от изваденият зъб заздравее. Следва костна интеграция на импланта, която за горна челюст трае 3-4 месеца, а за долна челюст отнема 4-6 месеца. Когато този период на изчакване изтече, се пристъпва към изработка на надстройката. Надстройките на имплантите може да бъдат фабрични и лабораторно изработени. Надстройките на имплантите са надлигавични пънчета, върху които се закрепват коронки, мостове, зъбни протези.

Основно изискване към пациентите когато се провежда лечение с импланти, това е перфектната устна хигиена с четка и паста за зъби, конци за зъби, интердентални (междузъбни) четки.
ЕТИКЕТИ
зъбни импланти, костна интеграция на зъбните импланти, надстриоки за импланти, цени на импланти, цени на зъбни коронки, цени на зъбни мостове, цени на зъбни протези, интердентални четки, конци за зъби, цени на зъболекарски услуги софия, зъбни коронки върху зъбни импланти, зъбни мостове върху зъбни импланти цени, зъбни импланти цени, хигиена при зъбни импланти