Изтрити зъби

Изтритите  зъби са резултат от зъбна абразия ( изтриване на зъбите).

С какво се характеризират изтритите зъби при зъбна абразия?

При абразията (изтриване на зъби)  имаме износване на дъвкателните повърхности на изтритите зъби (хоризонтална абразия ) и на контактните междузъбни стени на изтритите зъби (вертикална абразия). Процесът е резултат от триенето на зъбните повърхности на изтритите зъби по време на функция и е нормално явление. Тези процеси при изтритите зъби имат природно определен естествен защитен механизъм ,който предпазва изтритите зъби от претоварване. С годините зъбодържащия апарат на изтритите зъби намалява на височина ,поради което клиничната коронка при изтритите зъби намалява на височина и се запазват относително правилни и пропорционални съотношения между клиничен корен и клинична коронкаи пази зъбодуржащия апарат на изтритите зъби от претоварване . Аабразирането на страничните контакт пунктове между зъбите стават от точков при изтритте зъби се превръщат в плоскостни  - така зъбите плътно контактуват един с друг и са единна силода система (подкрепят се) и са истойчиви на дъвкателното налягане. Когато абразията при изтритите зъби протича бавно процесът е естествен и нормален. Когато износванетопри изтритите зъби протича бързо - процесът е болестен.

Какви са причините за изтрите зъби?

Бързината и степента на износване при изтритите зъби зависят от различни фактори:

Абразията при изтритите зъби зависят от вида на храната.

Износването при изтритите зъби зависи и от състоянието и здравината на твърдите зъбни тъкани. Когато в процеса на изграждане на емайла и дентина са деиствли увреждащи фактори ,наблюдаваме морфологично променен емайл и дентин с неправилна минерализация. Това пряви емайла на изтритите зъби уязвим.

При изтритите зъби значение има стериотипа на дъвчене и мускулната сила, която се прилага в дъвкателния акт . Често наблюдаваме изтрити зъби при хора със силно развита дъвкателна мускулатура.

Основна причина за изтритите зъби при абразията са парафункциите - бруксизъм (скърцане със зъби) и бруксомания (стискане със зъби)

Изтрити зъби имаме и при неправилмо четкане на зъбите с твърди четки. Изтриват се шийките на зъбите и се образъват клиновидни дефекти. Клиновидни дефекти в шийките на изтритие зъби има и пр бруксизъб и бруксомания - парафункциите водят до напукване на емайла в шийките и понататъчното им изтриване.

 

Изтрити зъби - проблем с много решения

Изтрити зъби - зъбна абразия и възстановяването им със зъбни коронки

Колко степени на износване различаваме при изтритите зъби ?

Изтритите зъби при абразията бива три степени :

Първа степен - изтрити зъби с износване на туберкулите на задните зъби и режещите ръбове на предните зъби - ръбовете на изтритите зъби във фронта са изтънени, напукани и неравни. При изтритите зъби в задните участъци, на мястото на абразиралите туберкули се образурат ямки в дентина оградени от тънки, чупливи емайлови ръбове.

Втора степен - изтрити зъби с намалявене с 1/3 на височината на клиничната корона.

Трета степен - изтрити зъби с намаляване на височината на зъбната корона с повече от 1/3.

Първа степен абразия при изтритите зъби е физиологична. Когато абразията при изтритите зъби е втора и трета степен и протича бързо, изтриването се определя като болестно (патологична абразия). В този случай износването може да стигне до нерва на изтрития зъб и да се развие пулпит, периодонтит, гангрена, абсцес. Друг проблем при изтритите зъби е понижаването на височината на захапката. Тази патологична абразия при изтритите зъби води до външно видимо намаляване на долната лицева трета. По отношение на естетиката изтритите зъби са причина за подчертаване и задълбочаване на назо-лабиалните гънки (бръчките межди носа и устата). Негатив от изтритите зъби е и  изнасянето на долната челюст напред. В резюме от естетична гледна точка, са враг на красивата усмивка и са причина на старчески изглед на лицето. Изритите зъби индиректно (поради намаляването на височината на захапката и знасянето на долната челюст напред) са и причина за болки в долночелюстната става.

 

изтрити зъби - характеристика

Различни видове изтриване на зъби при зъбна абразия (изтрити зъби)

Има ли болка при изтритите зъби?

При изтити зъби с износване в зоната на туберкулите и режещите ръбове на предните изтрити зъби, болка няма. При задълбочаване на абразията при изтритите зъби може да се наблюдава засилена чувствителност от термични (топло и студено) дразнители, химични (сладко, кисело и солено) дразнители и при допир. Когато процеса при изтритите зъби продължи, може да се развие пулпит на изтрития зъб - характеризира се със спонтанна или педизвикана силна болка, която се повлиява от обезболяващи. Ако пулпита на изтритите зъби не се лекува, изтрития зъб се самоумъртвява и наблюдаваме симптоматиката на остър периодонтит - постоянна силна болка с видим голям оток, болката не се повлиява от обезболяващи.

Изтритите зъби поради отслабените емайлови ръбове са податливи на счупване, което от своя страна да причини повишена чъвствителност към дразнители или пулпитна болка при откриване на нерва.

Когато изтритите зъби са резултат от бруксизъм или бруксомания, то пациентите често се събуждат сутрин с болки в ставите и болки в дълбочина на корените на изтритите зъби.

Лечението на изтритите зъби се определя от степента на абразията. След това лечението на изтритие зъби включва отстраняванене на факторите, които са довели до нея. Анализира  наличието или липсата на дефекти на зъбните рдици, състоянието и здравината на твърдите зъбни тъкани. След оценка на причините довели до изтрити зъби и премахването им, продължаваме с възстановяване на загубените тъкъни на изтритите зъби със зъбни коронки и мостове, и/или надграждане на изтритите зъби с фотополимер (най-често в предния участък). По този начин освен, че се възстановяват изгубените тъкани на изтритите зъби, се възстановява и височината на захапката, външната естетика и касивта усмивка.

Когато причината за изтритите зъби  са били бруксомания и/или бруксизъм след възстановаването на изтритите зъби, задължително  се изработва шина против стискане и скърцане със зъби.

В началните етапи на абразия при изтритите зъби дори само изработването на такива шини са достатъчни да спрат процеса.

 

С какво се характеризират изтритите зъби при зъбна абразия?

Какви са причините за изтритите зъби?

Колко степени на износване различаваме при изтритите зъби?

Има ли болка при изтритите зъби?

 
ЕТИКЕТИ
зъбни коронки, зъбни мостове, надграждане на зъби с фотополимер цени софия, бруксизъм, бруксомания, скърцане със зъби, стискане със зъби, зъбна абразия лечение цени софия, изтриване на зъби лечение софия, лечение на изтрити зъби цени София, инлей, онлей, овърлей, причини за изтриване на зъбите, болка от изтрити зъби
Бруксизъм и бруксомания - причини, клиника, лечение.
Какво представляват бруксизмът и бруксоманията? Бруксизмът е парафункция в лицево-челюстната област. При бруксизм болният несъзнателно, силно притиска двете зъбни редици една към друга и извършва малки плъзгащи движения движения встрани , напред - назад и вертикално...